Reiki

Ikzelf heb mijn Reiki opleidingen van 2000 tot 2002 gevolgd en ben thans Reiki Master.
Reiki is een eeuwenoude therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen.
Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld.
De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten Rei rei ('geest' of 'ziel') en Ki ki ('energie' of 'levenskracht').

Mediteren

Een andere vertaling van reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld".
Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.
De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat hijzelf "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'therapie'.
Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling.
Dr. Mikao Usui ondekte na lang zoeken bepaalde symbolen in 2500 jaar oude boeddhistische sutra's.
Dr. Usui bestudeerde de in het Sanskriet geschreven teksten, verbleef in een Zen klooster en mediteerde op de heilige berg Kurama bij Kyoto.
Na 21 dagen vasten op deze heilige berg kreeg hij een visioen en begreep hij hoe hij de levensenergie door kon geven aan anderen.
Hij is rond 1922 les gaan geven.
 

Behandeling van Chakra's

Chakra's zijn centra van geestelijke energie in het menselijk lichaam.
De zeven belangrijkste chakra's lopen langs de wervelkolom tot aan de kruin.
De chakra's (Sanskriet voor "wiel") zijn te vergelijken met een soort energiebronnen.
Kennis van chakra's kan (net als medische kennis) prettig en handig zijn maar is absoluut niet noodzakelijk voor het resultaat van Reiki behandelingen.
Gericht werken met Reiki en chakra's is een verrijkende aanvulling op Reiki.
Persoonlijk acht ik het wel nuttig om kennis te hebben van de chakra's en de bijbehorende betekenis en functie.

Chakra's nemen energie op en geven energie af via energiebanen die door het lichaam stromen.
Chakra's zijn verantwoordelijk voor de activering van de diverse lichaamsfuncties, of het nou om ademen of lopen gaat.
Alle chakra's spelen een belangrijke rol bij het welzijn van lichaam en geest.
Elke chakra heeft een invloed op bepaalde lichaamsfuncties en emoties.
Ideaal zou zijn als alle chakra's open zouden zijn en even actief.
Helaas is dit meestal niet zo.

verf

Chakra's kunnen 'dichtzitten' waardoor blokkades in de energie ontstaan. 
Om dit te compenseren worden andere chakra's juist overactief, hetgeen weer tot andere problemen leidt.
Via behandeling en meditatie kun je bepaalde chakra's stimuleren om hun werking in evenwicht te brengen. Ook kan het gebruik van gerichte kleuren en materialen de chakrawerking gunstig beïnvloeden.

Reiki werkt op de volgende niveau's:

· fysiek (lichamelijk)
· spiritueel (geestelijke levenshouding)
· emotioneel (het totale voelen)
· mentaal (de psyche)

Reiki werkt vooral ontspannend is mijn ervaring.
Niet zelden vallen mensen vanuit een totale ontspanning zelfs in slaap..
Reiki als behandeling zal altijd in combinatie met een “goed gesprek” plaatsvinden om ervoor te zorgen dat er bewustwording optreedt over zaken die te maken hebben met gedachten, verdriet, boosheid en de zorg voor het lichaam zoals voedingspatronen.

Reiki kan, net als onze andere methodes, zeer goed gecombineerd worden met andere geneeswijzen, dus ook met de reguliere gezondheidszorg.
Zoals eerder aangegeven zeggen wij nadrukkelijk dat al onze disciplines niet de reguliere behandelwijzen afwijst of een lagere prioriteit geven.
Wij geloven ook hier aan een totale inspanning van zowel de reguliere als de alternatieve geneeswijzen in het belang van de patiënt.

zonnebloemen

Mogelijkheden

Reiki heeft in de afgelopen 15 jaar goede resultaten gegeven bij o.a. de volgende zaken: