Quantec-metingen

Quantec-metingen is een onderzoeksmethode naar de toestand waarin de materie zich bevindt. Deze methode gaat ervan uit dat de materie naast fysische processen op macroniveau of fysiologische processen op microniveau ook wordt beïnvloed op energetisch niveau. Bij een onbalans kan een disfunctioneren van de materie ontstaan.
Quantec-metingen zijn een zijn een vorm van Bioresonantie.
De betekenis van bio-resonantie ligt al in het woord zelf besloten;

Het begrip “trilling” is ons uiteraard niet onbekend. Zo kunnen wij trillingen met een bepaalde frequentie horen blijkt als wij muziek luisteren.
De mens kan echter niet alle frequenties waarnemen met de oren maar soms wel weer met de huid voelen.
De ene mens is ook gevoeliger dan de andere op het gebied van “waarnemen”. Dieren daarentegen kunnen soms veel meer frequenties waarnemen zoals honden en walvissen.
Gelukkig is er nog de meetapparatuur die vaak wel zaken kan waarnemen en uitdrukken in een bepaalde waarde.

Lichamen

Frequenties van stoffen

Dr. Rife (1930) ontdekte dat ieder orgaan, alle lichaamsvloeistoffen, de hormonen, schimmels, virussen, parasieten, wormen, kruiden, geneesmiddelen, kristallen, zelfs iedere gedachte zijn eigen elektromagnetische frequentiespectrum heeft.
Een soort code, een trillingsfrequentie die te vergelijken is met een toon die specifek is Deze stoffen kunnen als een soort “vastgelegde bronwaarde” worden vastgelegd en worden gespiegeld aan de mens.
 

Meten is weten

Wij zijn in staat trillingsfrequenties te meten met specifieke apparatuur. Dit doen wij aan de hand testen volgens de VEGA methodiek.
Aan de mate waarin die trillingsfrequenties resoneren, kunnen we zien welke blokkades het lichaam heeft opgeworpen.
Het vergelijken van alle waarden doen wij met behulp van uw eigen lichaamseigen stoffen, met name de urine of haren. Dat urine belangrijke informatie meedraagt weet u als uw urine een keer is onderzocht bij de dokter.
Maar misschien is een keer onderzoek gedaan naar DNA met behulp van uw haar.
Deze stoffen kunnen wij zowel testen van mensen als van dieren. Allereerst meten we het functioneren van de lichaamssystemen.
Wanneer er een verstoring aan het licht komt meten we welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een verstoring van een bepaalde meridiaan, kunnen we meten of deze wordt veroorzaakt door voeding, ziekteverwekkers, stress en/of een combinatie van factoren.
Wij meten dan de trillingsfrequenties van de mogelijke veroorzakers. Wanneer er resonantie optreedt met de informatie in het lichaam, duidt dit op de veroorzaker(s) van de blokkade.

jongen in zwembad

 


 

De trilling van de zon en het water bij onze kleinzoon..


Behandelen

Wij trachten steeds om structureel te behandelen in plaats van symptomatisch.
Na de advies worden de helende frequenties van bijvoorbeeld homeopathische of fytotherapeutische middelen, kleuren, vitamines en mineralen door ons geadviseerd om uw lichaam te versterken waardoor het zelfherstellend vermogen wordt gestimuleerd.
Een gezond lichaam is immers in staat heel veel zelf op te lossen…
Na elke Quantec-meting wordt tevens een vloeistof of korrels gemaakt om te dienen als ondersteuning om het evenwicht zoveel mogelijk te herstellen.

Het werken met bioresonantie- en frequentietherapie vergt een grote mate van afstemming van de therapeut op de cliënt. Ook hieruit blijkt wel de noodzaak om inderdaad te werken vanuit maatwerk in plaats van een algemeen advies.
 

Informatief

De uitslag van het onderzoek is geen diagnose maar een advies.
Het vervangt geen reguliere diagnose van een arts, een therapie danwel middel maar dient als algehele ondersteuning van de reeds ingestelde of nog in te stellen behandeling.
Uiteraard wordt deze onderzoeksmethode tot op heden niet geaccepteerd door de reguliere geneeskunst.
Naar onze mening heeft de zogenaamde reguliere geneeskunst ook niet alle antwoorden en zou samenwerken een betere houding zijn.
Onze ervaringen zijn van dien aard dat wij onze zienswijze trouw blijven en ook de Quantec-metingen van harte kunnen aanbevelen.
Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.