Orthomoleculaire geneeskunde

Inleidend

Linus Pauling

De term 'orthomoleculair' werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor Linus Pauling.   

Orthos” komt uit het Grieks en betekent: “juist, recht of gezond” 
Orthomoleculair” betekent: “alles wat de moleculen betreft”. 

 

 

In de orthomoleculaire geneeskunde is het uitdrukkelijk zo dat er gewerkt wordt met stoffen te werken die normaal ook in het lichaam worden gebruiken en kunnen worden verwerkt.

groente

 

Het belang van goede voeding

Wij weten al eeuwenlang wat voeding voor geneeskrachtige werking kan hebben.  
Zo noemt Hippocrates (460-377 v Chr.) meerdere malen de geneeskrachtige werking van voeding en hanteert Maimonides (1135-1204) de stelling dat: 'geen enkele ziekte die door dieet kan worden genezen, met andere middelen dient te worden behandeld'.  

Vanaf ongeveer 1850 was chirurgie in meerdere mate de oplossing en na de tweede wereldoorlog kwam de opkomst van antibiotica als middel tegen infectieziekten.
Inmiddels is het een publiek geheim dat de waarde van die oplossing ook aan het verminderen is door de veel voorkomende resistentie.
Inmiddels is men naarstig op zoek naar alternatieven. De farmaceutische industrie zoekt het veelal in chemie met alle bijwerkingen vandien terwijl wij denken dat de oplossingen in onze geschiedenis vaak terug te vinden is..

In het begin van de 20e eeuw werden steeds meer ziekten ontdekt die genezen konden worden door het toedienen van één vitamine. Een voorbeeld is scheurbuik dat te voorkomen en te genezen bleek met vitamine C.  
Vanaf 1960 weten we dat voeding heel veel invloed heeft op het voorkomen van typische ziekten.  

Sindsdien blijkt uit een groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken dat er wel degelijk een niet te verwaarlozen relatie bestaat tussen voeding en ziekten. Zo is inmiddels duidelijk dat slechte voedingsgewoonten een rol spelen bij het ontstaan van bijvoorbeeld kanker, hart- en vaat ziekten en ouderdomsdiabetes. 

water

Uit een groeiend aantal onderzoeken blijkt dat voeding een rol speelt in het ontstaan van veel chronische aandoeningen, waaronder:   

Het gaat bij Orthomoleculaire adviezen altijd om de volgende twee factoren te bestrijden: 

Voeding geeft niet genoeg

Met de kennis van de orthomoleculaire geneeskunde in ons hoofd streven wij ernaar om middels voedingsadviezen en het voorschrijven van niet-chemische stoffen onze patiënten ertoe te bewegen deze gezonde weg in te slaan.
Op die manier komen er noodzakelijke en nuttige voedingsstoffen binnen  en krijgt u zo weinig mogelijk schadelijke stoffen binnen. 

Helaas is het, ook voor een gezond persoon, bijna onmogelijk om via de voeding optimale hoeveelheden van bepaalde voedingsstoffen te consumeren. Het meest bekende voorbeeld hiervan is wel foliumzuur. Ook reguliere geneeskundigen adviseren nu gezonde vrouwen die zwanger willen worden, extra foliumzuur te nemen om de kans te verkleinen dat hun kind geboren gaat worden met een open ruggetje.

Of het nu gaat om het voorkomen van ziekten of het behandelen ervan… soms kan het nodig zijn, naast een uitgebalanceerd en volwaardig voedingsprogramma, extra voedingsstoffen in de vorm van voedingssupplementen voor te schrijven.
Voedingssupplementen zijn in feite tabletten, capsules of vloeistoffen die een hoog gehalte bevatten van stoffen die in geringere hoeveelheid ook in de voeding voorkomen.  
Dit kunnen zijn: vitamines, mineralen, aminozuren, essentiële vetzuren of enzymen, maar ook minder bekende groepen van stoffen zoals bijvoorbeeld de bioflavonoïden. 

Orthomoleculaire voeding en voedingssupplementen kunnen in het algemeen zonder problemen gebruikt worden naast andere behandelingen zoals regulier geneeskundige behandelingen of bijvoorbeeld homeopathie. Toch kunnen soms orthomoleculaire middelen en reguliere medicijnen elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom van belang dat een arts, apotheker of therapeut er van op de hoogte is wat u gebruikt.
Wij zullen onze patiënten er ook altijd toe bewegen die informatie te delen. 
 

Behandelingen

Wanneer u naar onze praktijk komt zullen wij altijd starten met een anamnese. Wij weten bij aanvang graag alles over uw lichamelijke klachten, maar ook uw emotionele problemen.  
Verder zullen wij u vragen naar uw voedingspatroon.
Daarbij is het ook belangrijk of er voedingsmiddelen zijn die u slecht verdraagt.  
Soms is het raadzaam te onderzoeken of er een tekort of een overmaat van bepaalde stoffen in het lichaam aanwezig zijn. Dit kan met behulp van lichaamseigen stoffen worden gemeten door een partij waar wij mee samenwerken.

Zelf kunnen wij ook starten met een eigen onderzoek volgens de VEGA methode.
Met alle verkregen gegevens zullen wij samen met u behandelplan opstellen en dit aan u voorleggen.  
Altijd een eerlijke zaak als het over de balans gaat van en tussen uw lichaam en geest!