Magnetiseren

Oudheid

Volgens aanhangers van de techniek, geeft de magnetiseur energie of dierlijk magnetisme via de aura door aan de cliënt.
Het toepassen van handoplegging als paranormale of alternatieve geneeswijze gaat ver terug in de tijd. Acupressuur bijvoorbeeld is een Chinese geneeswijze door handoplegging, die al 5000 jaar gepraktiseerd wordt in China en India. Ook in het oude Egypte werd het beoefend, volgens de zogenaamde papyrus-Ebers uit ca. 1552 v.Chr. In oude tijden was deze methode van genezen heel gewoon en elke stam of groep had zijn eigen priester, priesteres of sjamaan, die zich met deze geneeswijze bezighield. De eerste artsen waren dan ook priesters, medicijnmannen en sjamanen. West-Europa kwam ermee in aanraking door de eigen Germaanse en Keltische tradities en later via het Christendom.
Buiten een religieuze context noemen we deze handoplegging “Magnetiseren”.
Magnetiseren is een vorm van paranormale geneeswijze.
De term is gebaseerd op het werk van Franz Anton Mesmer.

Franz Anton Mesmer

Franz Anton Mesmer
(Iznang, 23 mei 1734 – Meersburg, 5 maart 1815)
Franz was een Duits arts en astroloog. Hij ontdekte wat hij het dierlijk magnetisme noemde en waarnaar later vaak gerefereerd werd als mesmerisme. Hij kwam hierbij tot het besluit dat lichamen elkaar van op afstand kunnen beïnvloeden.
De ontwikkeling van Mesmers ideeën en praktijken leidde James Braid (1795-1860) tot de ontwikkeling van hypnose in 1842.
Hoe gaat het in zijn werk?

Magnetiseren is het geven van liefde onder de vorm van energie, waarbij het opruimen van emotionele blokkades en het herstellen van de balans tussen lichaam een geest centraal staan.
Als u een behandeling ondergaat zal u deze energie voelen in de vorm van warmte en prikkels.
Magnetiseren geeft een rustgevend en ontspannen gevoel.
Door de ontstane gesprekken tijdens een behandeling start de verwerking van allerlei emoties die tijdens deze behandeling vrijkomen.

De ervaring leert dat sommige fysieke klachten aanvankelijk zelfs verergeren. Maar met behulp van enkele spelregels treedt vaak binnen enkele dag dan alsnog een merkbare verbetering op ten opzichte van de situatie voor de behandeling.

Tijdens een behandeling gaat u geheel gekleed op een behandelbed liggen of gaat zitten op een krukje.
Onze magnetiseur bundelt dan als het ware alle positieve energie om ons heen, en laat deze via zijn handen in de patiënt stromen. Dat doet hij voor het overgrote deel zonder u aan te raken.. En als hij dat wel nodig vindt op een bepaald punt zal hij dat eerst met u hebben besproken.
Tegelijkertijd haalt hij zoveel mogelijk negatieve energie bij u weg.

magnetiseren

Energie is overal om ons heen. Dat ervaren we dagelijks.
Als we verliefd zijn stroomt de energie rijkelijk en kan u alles aan.
Maar u heeft u vast wel eens ervaren dat u opgewekt naar een feestje gaat vol met energie en binnen een half uur zich helemaal leeg voelt of terneergeslagen.
Negatieve energie zorgt ervoor dat het energieveld om ons lichaam (aura), beschadigd wordt. Daardoor blokkeren de energiecentra in ons lichaam (de chakra's).
Langdurige verstoringen van dit energiebeeld, verminderen de werking van onze organen, klieren, celweefsels.


De verschillen!

Vele personen die zich uitgeven als magnetiseur zijn niet tegelijkertijd helderziend.
Als dat niet het geval is wordt vaak het “grote plaatje” niet gezien.
Dit is bij ons gelukkig wel het geval.

Onze magnetiseur is door gebeurtenissen in zijn jeugd met de ontwikkeling van zijn paranormale vermogens in een stroomversnelling gebracht.
Al sinds 1990 werkt hij professioneel als hij Medium en Magnetiseur.
Hij doet dit op een wijze die vaak confronterend is maar absoluut opbouwend.
Tijdens de behandeling werkt onze magnetiseur met kosmische energie.
Onze Magnetiseur gaat daarbij op zoek naar emotionele blokkades.
Niet zelden zijn dat blokkades waarvan een patiënt zicht niet eens van op de hoogte is..
Totdat het deksel van de put wordt gehaald..(!)
Bijna altijd verzacht onze magnetiseur meteen de eventuele fysieke klachten, die het gevolg zijn van deze emotionele blokkades.


Aantal behandelingen!

Het aantal behandelingen, hangt hoofdzakelijk af van de aard, de ernst en de tijd dat u al rondloopt met uw klacht.
Sommigen voelen zich al na amper één behandeling beter.
Samen met het bezoek aan de magnetiseur moet de patiënt wel zelf aan de oorzaak van de kwaal werken.
Al gaat men honderd keer langs bij een magnetiseur opzoeken… zolang de oorzaken niet worden aangepakt zal dat weinig oplossen.
Als na twee behandelingen er niets gebeurt zal onze Magnetiseur zelf besluiten u niet verder te behandelen.
Onze magnetiseur doet zijn werk al zo lang doordat hij integer en vanuit een bepaalde ideologie werkt.
zou hij dat niet doen zou hij het geen 25 jaar uithouden…!